Portfolio

Boek 550 jaar Franciscanen in Weert

550 Jaar Franciscanen in Weert
In 1461 overlijdt Johanna van Meurs, echtgenote van Graaf Jacob. Op haar sterfbed geeft zij als haar verlangen te kennen dat de Aldenborgh minderbroedersklooster zal worden. Later in 1470 treed graaf Jacob zelf in. Sindsdien zijn de broeders niet meer uit de stad Weert weg te denken. Er bestaat al eeuwenlang een sterke band tussen de broeders en de stad. Ze hebben samen veel meegemaakt. Rampen werden het klooster niet bespaart. Er was de pest waaraan verschillende broeder stierven terwijl ze de Weerter bevolking verpleegden. In 1566 werd het klooster door de Geuzen bestormd en door de Geuzen verjaagd. In 1578 ging het klooster in vlammen op. In de Franse tijd, eind 18de eeuw, werden de broeders opnieuw verdreven. In de Tweede Wereldoorlog was er de verwoesting. Er was bloei en er was verval, er was verwoesting en wederopbouw, er was verdreven worden en terugkeren, en altijd bleven de stad en de Franciscanen elkaar trouw. De ‘bruine paters’ keerden steeds terug en begonnen telkens opnieuw. Ze werden een begrip in de stad en zijn er niet uit weg te denken. Zou je denken. Maar de geschiedenis, toen in 1961 het 500-jarig jubileum groots werd gevierd, laat iets anders zien. Vele jaren was het klooster op de Biest, naast provincialaat, bevolkt door grote groepen jonge mensen die zich voorbereidden op hun priesterwijding. Vanaf 1961 woonden er enkele jaren novicen aan het begin van hun franciscaanse leven. Dat alles is verleden tijd. Het klooster werd kloosterbejaardenoord en tenslotte na ingrijpende verbouwingen een zorgcentrum, waar zorg geboden wordt door medewerkers van Stichting Land van Horne. Open voor broeders en zusters en voor mannen en vrouwen uit Weert en omgeving.
 Als we dit jaar het 550-jarig jubileum van de aanwezigheid van de Franciscanen in Weert gaan vieren doen we dat in het bewustzijn dat het einde over niet al te lange tijd in zicht is. Dat is geen leuke gedachte, maar het is wel realistisch. Nu zijn er nog 15 Franciscanen in Weert, allemaal op jaren en de meeste geïndiceerd. Ze hebben allemaal reden om dankbaar terug te kijken op hun leven als franciscaan, zoals we samen dankbaar terugzien en God danken voor al het goede dat Hij ons in Weert en door de Weertse bevolking geschonken heeft. Alle reden dus om voor de laatste keer een jubileum te vieren.

En daarbij hoort een fotoboek dat iets laat zien van het leven en werken van de Franciscanen over de laatste anderhalve eeuw, toen Biest 43 nog een bloeiend klooster was met vele jonge mensen. Dit boek, met foto’s voornamelijk uit Weert, is een herinnering aan een tijd die bijna voorbij is. Het fotoboek is te koop voor € 17,50 in de Weerter boekhandel.

Category: