Portfolio

Antje van de Statie

Opdracht
Op welke manier kan Brasserie-Hotel Antje van de Statie ervoor zorgen dat het merk ‘Antje van de Statie’ een onderscheidende- en voorkeurspositie ontwikkelt in de markt?

 

Oplossing
Na sessies met de directie van Antje van de Statie zijn de identiteit, kernwaardes en het gewenst imago bepaald. Op basis hiervan hebben we een nieuwe positionering en visuele identiteit ontwikkeld. Dit alles heeft geresulteerd in een organisatie-identiteit (zowel intern als extern) die duidelijk weergeeft waar ‘Antje van de Statie’ voor staat. ‘Innovatie, waardecreatie, samenwerking en duurzaamheid’.